Klaudia Krzeminska

Klaudia Krzeminska

Vice President External Relation

AIESEC Szczecin

 
 
 

Studentka 5 roku Socjologii oraz Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Szczecińskim (publikacja pracy na temat SOS Wioski Dziecięcej w Karlinie) Zdobyte doświadczenie podczas wolontariatu w Wietnamie oraz w SOS Wiosce Dziecięcej. Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Socjologii (prowadzenie badań społecznych) oraz Pedagogiki (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, SOS Wioska Dziecięca). Doświadczenie sprzedażowe w kontaktach biznesowych z ramienia działalności w AIESEC na rynku lokalny Szczecina, organizacja konferencji, prowadzenie szkoleń; Zainteresowanie: podróże, kultura i kuchnia, taniec, sport, kontakty interpersonalne z racji społecznych kierunków studiów, trenerstwo szkoleniowe; Posiadam Prawo Jazdy kat.B, umiejętność obsługi pakietu Office, programu SPSS Statistica, urządzeń biurowych;